Měření fyzikálních veličin

FORCE

FORCE

Produkt 02

Systém pro měření tažných a stlačných sil FORCE. Kompletní řešení měření a záznamu drtících a tržných sil. Systém vhodný pro silové testy mechanických částí a celých výrobků.

FORLOG

FORLOG

Produkt 02

Univerzální vyhodnocovací jednotka pro měření sil FORLOG. Automatická detekce a načtení kalibračních dat snímačů. Měření v reálném čase s možností záznamu dat.

Novinky a články

První ruční bateriová tiskárna s šíří tisku 25,4 mm